เมนู
     ขายดี
         - กระโจมอบสมุนไพร
         - ชุดอุปกรณ์อยู่ไฟ
     การจองคอร์สอยู่ไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพจากหนังสือ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2542)
 
     การดูแลสุขภาพในปัจจุบันได้มีการนำเอาภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของคนไทยในสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเอง และแนวทางธรรมชาติบำบัด เช่นเดียวกับการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแผนไทยที่เรียกว่า "การอยู่ไฟ"
     การอยู่ไฟ เป็นประเพณีไทยโบราณในสมัยดั้งเดิมมา เชื่อว่าจะให้มารดาหลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย ความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
     ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หากมองการเปลี่ยนแปลงร่างกายของหญิงหลังคลอดตามทฤษฎี จะพบว่าในภาวะหลังคลอด ธาตุทั้ง อยู่ในสภาพหย่อนลงทั้งหมดอันเนื่องจากการคลอดซึ่งจะต้องใช้แรงเบ่ง ร่างกายจะเสียน้ำ อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ตัวเย็นสูญเสียความร้อน จึงต้องทำการฟื้นฟูบำรุงร่างกายภายหลังคลอด เพื่อปรับปรุงธาตุทั้งสี่ กลับเข้าสู่ปกติ (ลัฐิกา จันทร์จิตร 2540) สภาวะหย่อนดังกล่าว มีดังนี้
     ธาตุดินแปรปรวน อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงขนาดมดลูกจากใหญ่ไปเล็กอย่างรวดเร็ว ภายหลังคลอดทารกและ คลอดรก หัวใจต้องทำงานสูบฉีดโลหิตเพิ่มจากปกติ ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก มีการบีบตัวติดขัด จะเห็นจากอาการท้องผูก หรือเกิดริดสีดวงจากการตั้งครรภ์ แนวโครงสร้างของกระดูกสันหลังเบี่ยงเบนไปจากแนวปกติ รวมทั้งข้อต่อกระดูกเชิงกรานที่ขยายออกเพื่อให้ทารกผ่านออกมา
     ธาตุน้ำแปรปรวน อันได้แก่การเสียเลือด เสียน้ำ และเกลือแร่ เมือกมูก น้ำเดิน น้ำคาวปลา เสียเหงื่อ เกิดภาวะที่แพทย์แผนไทยเรียกว่าโลหิตอยู่ในภาวะหย่อนหรือโลหิตจางหรือ "ขาดน้ำ" (dehydration)
     ธาตุลมแปรปรวน อันได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิตต้องทำงานมากขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และจะลดลงภายหลังคลอด ส่วนการเกิดลมเบ่ง ซึ่งตามทฤษฎีเรียกว่า "ลมกัมมัชวาต" คือลมเกิดแต่กรรม หมายถึงเมื่อหญิงมีครรภ์ครบกำหนดจะคลอดบุตร มีลมชนิดหนึ่งเรียกว่า ลมกัมมัชวาตบังเกิดพัดเส้น และเส้นที่รัดตรึงหัวกุมารให้กลับเอาศีรษะลงเบื้องต่ำ เมื่อใดฤกษ์ดีแล้วทารกก็คลอดออกจากครรภ์มารดาเพราะอาศัยลมกัมมัชวาตนี้
     ธาตุไฟแปรปรวน ธาตุไฟในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ร่างกายต้องการเผาผลาญอาหารมากขึ้น เรียกว่าภาวะกำเริบ คืออาหารย่อยเร็ว หิวบ่อย ภายหลังคลอดการสูบฉีดโลหิตเปลี่ยนแปลง การเสียเลือด เสียน้ำ ความดันโลหิตต่ำ เลือดไหลเวียนมาสู่เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังน้อยทำให้ตัวเย็น รวมทั้งพลังงานที่เผาผลาญให้ความอบอุ่นลดลง (สันตัปปัคคี) ทำให้เกิดอาหารหนาวสั่นได้
 
Copyright © 2009 บ้านรักษ์สมุนไพร  A l l Right Reserved
โทร. 0-2421-6007, 086-056-2047, 084-114-7788