เมนู
     ขายดี
         - กระโจมอบสมุนไพร
         - ชุดอุปกรณ์อยู่ไฟ
     การจองคอร์สอยู่ไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจองคอร์สอยู่ไฟ
1. ชำระเงินมัดจำ การจองคอร์ส (จำนวนเงิน 1,000 - 2,000 บาท)
2. แจ้งรายละเอียดการโอนเงินมัดจำ ทาง E-mail/แฟ็กซ์/โทรศัพท์
     * พร้อมรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว เช่น
     - ชื่อ-นามสกุล
     - ที่อยู่
     - รายละเอียดประมาณการคลอดบุตร
     พร้อมทำการนัดหมายยืนยันวันที่ทำอยู่ไฟ
3. ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินการจองคอร์ส (Deposit Receipt) ผ่านทางไปรษณีย์/ E-mail / แฟ็กซ์
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีเพชรเกษม2 เลขที่ 0780156428 ชื่อคุณปาจรีย์ ลวกุล
  ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแขม เลขที่ 1911307762 ชื่อคุณปาจรีย์ ลวกุล
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหนองแขม เลขที่ 3081459693 ชื่อคุณสีดา เตบสัน
 
Copyright © 2009 บ้านรักษ์สมุนไพร  A l l Right Reserved
โทร. 0-2421-6007, 086-056-2047, 084-114-7788